Databeskyttelse


Vi er dataansvarlige

Metricsense ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi tager beskyttelsen af dine data alvorligt. I denne databeskyttelsespolitik kan du derfor finde oplysninger om, hvordan vi indhenter personoplysninger og virksomhedsoplysninger på dig og din eventuelle virksomhed, og hvordan vi behandler og opbevarer disse oplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.


Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

I de produkter, der udbydes af Metricsense ApS anvendes alene offentligt tilgængelige data samt data du selv oplyser. Data anvendes med henblik på udvikling af rapporter, API-leverance og analyser, samt offentligt tilgængeligt data på vores hjemmeside. Grundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. f.

Ved oprettelse af et kundeforhold hos Metricsense ApS skal vi have oplysninger, som er nødvendige for at kunne give tilbud, oprette og administrere den kontrakt vi indgår med dig.

Behandlingen af dine kundeoplysninger sker med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. b, som led i opfyldelse af den kontrakt du indgår med os.

Hvis du har givet samtykke til videregivelse og eller/markedsføring sker behandlingen af dine oplysninger med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 1.


Kategorier af personoplysninger0

Vi behandler personoplysninger om direktions- og bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder på grundlag af data hentet fra CVR. Der indhentes identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail, ejerforhold og relationer til andre organisationer og funktion i virksomhederne. Al præsenteret data og deraf uddragede information bygger på offentligt tilgængelige datakilder. Korrektheden af data sikres ved jævnlig opdateringer fra kilderne.

Som led i oprettelse af brugere på vores platform behandles følgende kategorier af data: oplysninger, som indgår i login informationer, herunder email, telefonnummer, password, selskabsrolle og organisation.

Som led i oprettelse af kundeforhold behandles oplysninger, som indgår i kontraktmaterialet, herunder identifikationsoplysninger i form af navn på kontaktperson, virksomhedsnavn, CVR, telefonnummer og e-mail, samt fakturaoplysninger og forbrugshistorik.


Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Modtagerne af oplysninger kan være vores eksterne revisor.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, vi behandler stammer fra offentlige registre, herunder CVR. De oplysninger der anvendes til etablering af kontraktforhold, kommer fra dig selv eller den virksomhed du er ansat i.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende forældelseslov. De oplysninger der anvendes til at sikre opfyldelse af kontrakt med dig eller din virksomhed vil blive slettet 3 år efter dit kundeforholds ophør.

Oplysninger der er indsamlet på grundlag af data fra offentlige registre overskrives løbende i takt med opdateringer i de offentlige registre. Backup af data slettes senest 1 år efter indhentelse af ny data.


Markedsføring

Metricsense ApS udsender udelukkende markedsføringsmateriale på e-mail til personer der er kunder hos Metricsense ApS og som har samtykket til modtagelse af markedsføringsmateriale eller hvis de på forhånd har tilmeldt sig dette og i den forbindelse givet sit samtykke til, at vi må sende materialet på en e-mail. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke eller som eksisterende kunde meddele, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Metricsense ApS.


Brugsmønsterdata

Vi måler effekten af vores hjemmeside og nyhedsbreve f.eks. adfærdsmønstre, åbningsrater, benyttede links og a/b test af indhold. Oplysningerne bruger vi til at udvikle og forbedre vores kommunikation.


Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandling af dine oplysninger sker på baggrund af samtykke til markedsføring eller videregivelse, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os her.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Så frem oplysningerne er hentet fra offentlige registre skal berigtigelsen ske hos registret.

Metricsense ApS kan ikke rette i data fra offentlige kilder, men henviser til den offentlige kilde for at få dem berigtiget.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Vi anvender kun dine oplysninger til de lovlige formål, de er indsamlet til.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er utilfreds med eller har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger.

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til os, hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få vores forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail [email protected] eller læse mere på www.datatilsynet.dk.


Ændringer til denne databeskyttelsespolitik

Vi forbeholder os retten til på enhver tid at opdatere og ændre denne information om anvendelse af data i vores databeskyttelsespolitik. Denne databeskyttelsespolitik er senest ændret den 11. januar 2021.